Gönderen Konu: KISA HADiSi SERiFLER  (Okunma sayısı 121007 defa)

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER
« : Kasım 10, 2010, 08:12:10 ös »
Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helak oldu(Hadis-i Şerif)

Gözü âmâ (görmeyen) kimse kör değildir. Asıl âmâ basîreti kör olan kişidir. (Hadîs-i şerîf-Deylemî)

Tövbe; haram işledikten sonra, pişmân olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azm etmektir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

Kibriyâ, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı Cehennem'e atarım, hiç acımam. (Hadîs-i Kudsî-Ebû Dâvûd)

(Kıyâmet günü) Allahü teâlâ buyurur ki: "İzzetim, kibriyâm, azametim ve celâlim hakkı için yemin ederim ki ben "Lâ ilâhe illallah" diyenleri (Cehennem'den) muhakkak çıkaracağım. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

İlim üçtür: Âyet-i Muhkeme, Sünnet-i Kâime (Hadîs-i şerîf) ve Fârîdat-ı Âdile (Kitaba ve sünnete uygun ilim, yâni icmâ ve kıyas). (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd)

Kur'ân-ı kerîmdeki âyetlerin en üstünü Bekara sûresinde bulunan Âyet-el-kürsî'dir. Bu âyet, bir evde okunduğu zaman, şeytan muhakkak oradan uzaklaşır. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

Farz namazlardan sonra Âyet-el-kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında ölümden başka mâni yoktur. (Hadîs-i şerîf-Rûh-ul-Beyân)

Avret yerinizi açmayınız (yâni yalnız iken de açmayınız). Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler (melekler) vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz. (Hadîs-i şerîf Eşi'at-ül-Lemeât)

Kim dilencilik kapısını açarsa, Allahü teâlâ dünyâda ve âhirette ona fakirlik kapısını açar. Kim Allahü teâlânın rızâsını kasdederek atiyye kapısını açarsa, Cenâb-ı Hak ona hem dünyâ, hem âhiret seâdeti ihsân eder. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Ebû Dâvûd)

Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak (ateist olmak) tır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

Zamanların en hayırlısı benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın müslümanlarıdır. Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şâhid olmaları istenmediği hâlde, yalancı şâhidlik yapılır.
(Hadîs-i şerîf-Buhârî)

Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te'vîl)

Benden sonra her asırda bir âlim çıkar, dînimi kuvvetlendirir. (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd)

Mü'minin artığı şifâdır. (Hadîs-i şerîf-Keşf-ül-Hafâ)

Mü'minin kerem ve iyiliği, dîni; şeref ve asâleti, güzel huyu; mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Hibbân)

Tedbîr gibi akıl, güzel huy gibi asâlet olamaz. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)

Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın (Allahü teâlâdan korkarak haramlardan, günâhlardan sakınmanın) kaynağı âriflerin kalbleridir. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâik)

Kıyâmet günü eshâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün mü'minlerinin önlerine düşerek ve onları nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına götürür. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

“Bir kişi hanımına su (bile) ikram etse sevab kazanır.” (Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr)

Arefe gününe hürmet ediniz!Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)

Bir kimse kıyâmette mîzâna getirilir. Sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır... (Hadîs-i şerîf-Eş-Şerîa)

“Kul, yalan söylediği zaman ağzından çıkan pis koku sebebiyle üzerindeki melekler ondan bir mil uzaklaşır.” (Hadîs-i
Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

“Kulun günahı çok olup da ona keffaret olacak ameli bulunmazsa günahlarına keffaret olması için Allâhü Teâlâ onu
hüzün ile mübtelâ kılar. (Hadîs-i Şerîf, Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid)

“Biriniz hasta ziyaretine gittiğinde ‘Yâ Rabbi! Bu kuluna şifâ bahşet.’ diye dua etsin.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû
Dâvud)

“En hayırlı dua, istiğfardır.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

“Âlim (ilmi) öğrenip onunla amel etmediği zaman, insanları aydınlatan fakat kendisini yakan mum gibi olur.” (Hadîs-i
Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

“Biriniz din kardeşini ziyaret edip yanında oturduğu zaman ondan izin almadan yanından kalkmasın.” (Hadîs-i Şerîf,
Kenzü’l-Ummâl)

“Yaşlı Müslümana ikramda bulunmak, Allah’a hürmet ve tazimdendir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

“Günahlar açıktan işlenip çoğaldığı zaman zelzele ve felâketler meydana gelir, idareciler emrindekilere zulmettiği
zaman yağmurlar azalır, kıtlık meydana gelir.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

“Biriniz (Rabb’inden) rızık istediği zaman helâlinden istesin.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr )

“Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

“Ağzınızı (yalan, gıybet ve diğer bütün kirlerden) temizleyiniz. Zira o, Kur’ân’ın (okunduğu, geçtiği) yoludur.”
(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

“Ziyaretçiniz geldiği zaman ona ikram da bulununuz.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

“Çörek otunda ölümden başka her derde şifâ vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh: Sahîh-i Buhârî ve Müslim)

“Allah yolunda infak eden, harcamada bulunan kimseye yedi yüz kat sevab yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

“Allâh’ım, şu dört şeyden sana sığınırım: Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul
olunmayan duâdan.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

“Satarken, alırken, alacağını isterken ve borcunu öderken kolaylık gösteren kimseye Allâhü Teâlâ rahmet etsin.”
(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

“Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemû’l-Kebîr)

“Ekmeğe hürmet ediniz. Muhakkak o, yerin ve göğün bereketindendir. Kim sofradan düşen ekmek kırıntılarını yerse
günahları mağfiret olunur.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

“Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

“Kim Allah rızâsı için Medîne’de beni ziyâret ederse, ona kıyâmet günü şâhit ve şefâatçi olurum.” (Hadîs-i Şerîf,
Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

“Alışverişte aldatan bizden değildir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

“Allâhü Teâlâ ümmetimden bir kimseye hayır murâd ederse onun kalbine ashâbımın sevgisini verir.” (Hadîs-i Şerîf,
Deylemî, Müsnedü’l- Firdevs)

“Alimlere uyunuz. Zira onlar dünyanın (doğru yolu gösteren) ışıkları, âhiretin kandilleridir.” (Hadîs-i İerîf,
Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

“Muhakkak (kâmil) âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

“‹İlim öğreniniz. İlim için huzur ve sükûn ile vakar da öğreniniz. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı
mütevâzî olunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

“Baflkasının ayıplarını söyleyeceğin zaman kendi ayıplarını hatırla.” (Hadîs-i Şerîf, Buhârî, el-Edebü’l-Müfred)

Allahü teâlâ Âdem'i (aleyhisselâm) yeryüzünün her tarafından aldırdığı topraktan yarattı. Bu sebeple zürriyetinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bâzıları da bu renklerin arasındadır. Bâzısı yumuşak, bâzısı sert, bâzısı hâlis ve temiz oldu. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

"Cehennem'e girmesi haram olan ve Cehennem'in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü'mindir."
(Hadîs-i şerîf-Buhârî)

Muhammed aleyhisselâm; "Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup, dünyâ arkasından koşmaktır" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

Ahde vefâsızlığın yaygın hâl aldığı bir millette cinâyet çok olur...
(Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ebû Ya'lâ, Beyhekî, El-Müstedrek)

Ey ümmetim! Beni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki, fakîr akrabâsı varken, başkalarına verilen zekâtı Allahü teâlâ kabûl etmez. (Hadîs-i şerîf-Et-Tergîb vet-Terhîb)

Akıl, sâhibini iyiliğe götürür, kötülükten alıkor. Aklı olgunlaşmadıkça kişinin dîni doğru ve îmânı kâmil (olgun) olmaz. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)

Âkıl bâliğ olduktan sonra kişi yetim sayılmaz. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ul-Ehâdîs)

İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim.

Akıllı kimse, nefsine uymaz ve ibâdet yapar. Ahmak olan nefsine uyar, sonra Allah'ın rahmetini bekler.
(Hadîs-i şerîf-Berîka)

"Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.
Hadis-i Şerif (Taberani)."

(Hadîs-i şerîf-Câmi'us-sagîr, Künûz-üd-dekâik)

İnsanları memnûn etmek için malınız yetmez. Ancak güleryüz ve güzel ahlâkla onları memnun edebilirsiniz.
(Hadîs-i şerîf-Sünen-i Ebû Dâvûd)

Allahü teâlânın en sevdiği şey, güzel ahlâktır. (Hadîs-i şerîf - Ahlâk-ı Celâlî)
İçinizde en sevdiğim kimse, ahlâkı en güzel olanınızdır.
(Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-müfred)

"Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır.
Hadis (Mu’cemu’s-sağir)."

Verdiği sözde durmayıp cayan gaddâr (zâlim), hâin kimse için kıyâmet günü bir sancak dikilir ve; "Dikkat olunsun bu sancak falan oğlu falanın ahde vefâsızlık alâmetidir" denilerek teşhîr edilir (gösterilir) .
(Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Ebû Dâvûd, Sünen-i Tirmizî)


Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulm edenleri afv etmek, kendini mahrum edenlere ihsân (iyilik) etmek, güzel huylu olmaktır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
 
... Allahü teâlâ, afv edenleri azîz eder. Allah rızâsı için afv edeni, Allahü teâlâ yükseltir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

Mûsâ bin İmrân (aleyhisselâm) ; "Yâ Rabbî! Kullarının en kıymetlisi kimdir?" dediğinde, gücü yettiği zaman affedendir, buyuruldu. (Hadîs-i şerîf-Beyhekî)

Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular. Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu. "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."
Ravi: Kütüb-i Sitte, 7256

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: – Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. – "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.
Ravi: Tirmizî, Daavât 84, İbni Mâce, Dua 5.
Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır
Ravi: Tecrid-i Sarih c.1, s. 45.

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?" dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Annen var mı?" diye sordu. Adam: "Hayır yok" dedi. "Peki teyzen de mi yok?" dedi. Adam: "Hayır, var" deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Öyle ise ona iyilik yap!" diye emretti."
Ravi: Tirmizi, Birr 6

Dağın tepesinde koyun güden çobanın ezan okuyup, kendi başına namaz kılması Rabbinin pek hoşuna gider de şöyle buyurur: “Şu kuluma bir bakın! Ezan okuyup namaz kılıyor, benden de korkuyor. Ben bu kulumu bağışladım, onu mutlaka cennetime koyacağım.
Ravi: Ebu Davud (1203), Nesai (Ezan 26)

Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teâla hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: - Zina eden yaşlı, - Yalan söyleyen devlet reisi, - Büyüklenen fakir
Ravi: Müslim, İman 172, (107)
Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı.
Ravi: Buhari

Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner
Ravi: Buhari Edep:44

Kim, Ramazan orucunu, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa onun, geçmiş günahları affedilir.
Ravi: Buhari, İman 28

Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek ona şöyle nida eder: Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, cennette kendine bir köşk hazırladın!
Ravi: Tirmizi, Süne

Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir.
Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 30

Mirac sırasında İbrahim (as)'le karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir."
Ravi: Tirmizi, Da'avat 60

Kim bilgisizliğine, ehliyetsizliğine rağmen fetvâ verirse gökteki ve yerdeki melekler ona lanet eder.
Ravi: Tirmizi

Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir.
Ravi: Ebu Davud

İlim öğretin; fakat uns ve şiddet göstermeyin! Zira güler yüzlü muallim sert olandan hayırlıdır.
Ravi: Beyhaki

Masrafta iktisat, geçimin yarısıdır. İnsanlara dostluk ve muhabbet aklın yarısıdır. ilmi soruda naziklik, samimilik ve güzellik bilginin yarısıdır.
Ravi: Taberani

Bir kimse bir müslümanın kanının akmasına bir kelimenin ucuyla bile yardım etse, kıyamette alnına ' Allah'ın rahmetinden payı yoktur ' diye yazılır
Ravi: Hz.İbni Ömer (R.a.) - Ramûz El-Ehadis

Dünya, mü'minin zindanı, kafirin de Cennetidir.
Ravi: Müslim, Zühd 1

Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rek'at namaz kılıncaya kadar yani kılmadıkça oturmasın.
Ravi: Buhari

Allah'ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.
Ravi: Tirmizi, Fiten 7

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 112

Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd'e hatta yarım müdd'e bedel olmaz.
Ravi: Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 207

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.
Ravi: Tirmizi, Birr 40

Allahım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
Ravi: Tirmizi

Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama götürme şüphesi olan şeylerden de kaçın) ki insanların Allah'a en iyi kulluk edeni olasın! Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah'a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki (kamil) mü'min olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki (kamil bir) müslüman olasın. Gülmeyi az yap, zira çok gülmek kalbi öldürür.
Ravi: Kütüb-i Sitte, 7257

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler.
Ravi: Tirmizi, Zühd 61

Allah hiçbir mü'mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hemde ahirette kendisine verilir. Kafir ise, yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz.
Ravi: Müslim, Sıfatu'l - Münafikin 56

(Ashab'tan bir kısmı): "Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi. "Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular.
Ravi: Tirmizi, Birr 57

Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 8

"Allah'ı zikretmek elbet en büyüktür (Ankebut, 45)" mealindeki ayet hakkında şunu söyledi: "Kulun Allahu Teala'yı diliyle zikretmesi büyük (bir ibadet)tir. Onu zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca O'ndan korkarak terketmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden, daha büyüktür.
Ravi: Rezin

Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir.
Ravi: Buhari, Edeb, 99

Her kim Allah'ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir.
Ravi: Tirmizi, Zühd 65

« Son Düzenleme: Aralık 30, 2012, 07:50:46 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 2
« Yanıtla #1 : Kasım 10, 2010, 08:22:43 ös »
“Hiç ölmeyeceğini zanneden kimse gibi (dünya için) çalış. Yarın öleceğinden korkan kimse gibi de (dünya dan) sakın.”
(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

Yedi sınıf kimseyi Allahü teâlâ hiç bir gölge bulunmayan günde, Arş'ın gölgesinde gölgelendirir: (Bu kimseler) Adâletli devlet başkanı, gençliğini ibâdetle geçiren, kalbi mescidlere bağlı olan, Allah rızâsı için birbirini sevip bir araya gelen ve bu sevgi ile ayrılan, güzel bir kadın kendini çağırdığı zaman; "Ben Allah'tan korkarım!" diyen, sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek şekilde gizli veren ve yalnız iken Allahü teâlâyı zikredince (anınca), Allah korkusundan ağlayan. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)

“Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünden döner, emânet edilirse hıyânet
eder.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

“Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran ilmi arttırmadığım bir gün bana gelirse o günün güneşinin doğmasında benim için bereket
yoktur.” (Hadîs-i Şerîf, Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ)

“Biriniz Rabbiyle konuşmak istediği zaman Kur’ân-ı Kerîm okusun.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

“Amellerin Allâhü Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

“İki kişi vardır ki Allâhü Teâlâ kıyamet gününde onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz. Bunlar, sıla-i rahmi terk eden
kimse ile kötü komşudur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

“Sırat üzerinde (ayağı kaymayıp) en sâbit olacak olanınız, Ehl-i Beytimi ve ashabımı en çok seveninizdir.” (Hadîs-i
Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

“Rabbiniz olan Allâhü Teâlâ’dan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan ayı orucunu tutunuz, malınızın
zekâtını veriniz ve emîrinize itaat ediniz. (Bunları yaparsanız) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Hadîs-i Şerîf,
Sünen-i Tirmizî)

“Mazlumun bedduasından sakın. Zira onun duâsı ile Allâhü Teâlâ arasında perde yoktur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i
Buhârî)

“Haramlardan sakın ki, insanların en çok ibâdet edeni olasın. Allâhü Teâlâ’nın sana verdiği rızka râzı ol ki
insanların en zengini olasın.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

“Darlıkta ve bollukta (her zaman) Allâhü Teâlâ’dan kork.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

“Ev almadan önce komşu alınız, yola çıkmadan önce yoldaş bulunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

Âhir zamanda fitne ve belâ devâmlıdır. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)

Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın.
Ravi: Müslim, Libas 74

Sizin akılca en üstününüz, Allah'tan en çok korkanınızdır. En güzeliniz, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyet edeninizdir. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)

"Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz. Hadis-i Şerif (Ebu Davud)."

Dünyâ için, dünyâda kalacağın kadar çalış. Âhiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itâat et. Cehennem'e dayanabileceğin kadar günâh işle.
(Hadîs-i şerîf-Eyyühel Veled)

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın
Ravi: Müslim, Büyu 9

Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz.
Ravi: Tirmizi, Zühd 9

Bir başka rivayette Resulullah (sav)'ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: "Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır.
Ravi: Ebu Davud, Etime 5

Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin.
Ravi: Buhari, Ezan 7

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 112

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki barsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdigi gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: "Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?" derler. O: "Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım" diye cevap verir.
Ravi: Müslim, Zühd 61

"Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim'in rivâyetinde: "Allah mahlükâtı yarattığı zaman"- yanında bulunan, Arş'ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır."
Ravi: Buhari, Tevhid 15

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.
Ravi: Muvatta, Salâtu'l-Cemâ'a 5
Kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur. Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır
Ravi: Müslim, 956

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.
Ravi: Buhari, İstikrâz 14

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.
Ravi: Müslim

Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar).
Ravi: Tirmizi, 1995

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resülü! Bana (dini) öğret ve fakat çok özlü olsun!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Namazına kalktığın vakit (dünyaya) veda edenin (namazı gibi) namaz kıl. Sonradan (pişman olup) özür dileyeceğin söz söyleme. İnsanların elinde bulunan (dünyalık şeylerden) ümidini kesmeye azmet!" buyurdular.
Ravi: Kütüb-i Sitte, 7232

Kötü alimler Cehennemin köprüleridir.
Ravi: Keşfü'l-Hafâ, 2.1743

Her müslümanın haftada bir gün başını ve bütün bedenini yıkamak sûretiyle gusletmesi yani boy abdesti alması onun uhdesinde Allah'ın hakkıdır
Ravi: Beyhaki

Her peygamberin, Allah Teala'dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim
Ravi: Buhari

Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.
Ravi: Tirmizi, Zühd 41

Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder.
Ravi: Muvatta, Cihad 26

Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti.
Ravi: Buhari, Sulh 10

Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh

Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar.
Ravi: Ebu Davud, Cihad 87

Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır.
Ravi: Buhari, Buyu 15

Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (ASM)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir"
Ravi: Ebu Davud, Sünne, 6

Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile (orantılıdır). Allah bir cemaati sevdi mi onları musibete müptela eder. Kim bundan razı olursa Allah ondan razı olur, kim de razı olmazsa Allah ondan razı olmaz.
Ravi: Tirmizi, 2398

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, Kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (cennete sevkte) bir rehber olmasın.
Ravi: Tirmizi, Menakıb 3864

Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 25

"Cennet ehlinin mertebece en düşük olanı o kimsedir ki: Bahçelerine, zevcelerine, nimetlerine, hizmetçilerine, koltuklarına bakar. Bunlar bin yıllık yürüme mesafesini doldururlar. Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları ise, vech-i ilahiye sabah ve akşam nazar ederler." Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sonra şu ayeti okudu. (Meâlen): "Yüzler vardır, o gün ter ü tâzedir, Rablerini görecektir" (Kıyamet 22-23).
Ravi: Tirmizi, Cennet 17

Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı. Allah Teâla Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu
Ravi: Müslim, Birr 137

Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir.
Ravi: Tirmizi, Zühd 29

Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs..
Ravi: Buhari, Rikak 5

Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir.
Ravi: İbn Mace, Zühd 30

Arefe günü Allahü teâlâ Arafât'ta vakfe yapanlardan râzı olur. Sonra onlarla meleklere karşı iftihâr ederek; "Bunlar ne isterler ki işlerini bırakıp burada toplandılar" der. (Hadîs-i şerîf-Müslim)
« Son Düzenleme: Ekim 08, 2012, 06:29:35 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 3
« Yanıtla #2 : Kasım 10, 2010, 08:29:59 ös »
İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır.
Ravi: Rezin

Her kim namazdan sonra imâm ile duâ edip, âmin derse, âmin kelimesinin harfleri dörttür, her harfine bin melek nâzil olur (iner). Bunlar tâ kıyâmet gününe kadar bu kimse için duâ ederler. (Hadîs-i şerîf-Miftâh-ül-Cenne)

Kıyâmet gününde Kur'ân-ı kerîm ve onunla amel edenler getirilirler. Kur'ân-ı kerîmin önünde, (en uzun oldukları ve en çok hüküm kendilerinde olduğu için) Bekara ve Âl-i İmrân sûreleri bulunacaktır. Bu iki sûre sanki iki bulut yâhut aralarında bir nûr bulunan iki siyah gölgelik veya sâhiblerini müdâfaa eden (savunan) saf bağlamış uçan iki kuş topluluğu gibi olacaklardır. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

"Mümin müminin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Mümin müminin kaybettiği bir şeyini bulursa, onun için korumaya alır. Mümin mümini arkasından savunur.

Kişi güzel ahlâk ile gündüz oruç tutup gece ibâdet edenler derecesine ulaşır. Fakat akılca kâmil (olgun) olmadıkça, ahlâkı kâmil olmaz. Aklı olgunlaşınca, îmânı da olgunlaşır. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)

Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın.
Ravi: Tirmizi

Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran.
Ravi: Ebu Davud, Cihad 24

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.
Ravi: Tirmizi, Cihâd 3

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)
Ravi: Müslim, 1161

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yine müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde yetime fenalık yapılan evdir.
Ravi: Ebu Hureyre (R.A.)

Akılca en tamam olanınız Allah'ı en şiddetli seveninizdir.
Ravi: Gazali

Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!
Ravi: Buhari

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.
Ravi: Buhari, Edeb 12

Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
Ravi: Ebu Davud, Büyu 27

İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!
Ravi: Tirmizi, Zühd 35

Kıyamet gününde verdiği sözde durmayan herkes için bir bayrak bulunur. Vefasızlığı ve dönekliği ölçüsünde yükseltilir. Haberiniz olsun! Milletin başına geçen kimsenin döneklik ve vefasızlığından daha büyük döneklik ve vefasızlık yoktur.
Ravi: Müslim, Cihad 16

Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah'ın indinde) yarım gündür.
Ravi: Tirmizi, Zühd 37

Sıdk insanı birr'e (Allah'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde siddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir.
Ravi: Buhari, Edeb 69

Ey Allah'ın Resulü dedim, "ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?" "Hayır" dedi, "sen onu ağırla!" Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. "Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!" dedim. "öyleyse" buyurdular, "üzerinde görülmelidir!"
Ravi: Tirmizi, Birr 63

Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.
Ravi: Müslim, Libas 49

Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur.
Ravi: Tirmizi, Birr 61

Ey ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. (Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır.
Ravi: Müslim, Zekat 97

Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin.
Ravi: Müslim, Sayd 58

Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.
Ravi: Buhari, Edeb 52

Ey Abdurrahman! Emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talibi olmadan sana emirlik verilirse, o işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder, sonra da aksini yapmakta hayır görürsen, daha hayırlı gördüğün ne ise onu yap, ettiğin yemin için de kefarette bulun.
Ravi: Buhari, Ahkam 5, 6

İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 56

Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.
Ravi: Buhari, Edeb 62, İsti'zan 9; Müslim, Birr 25

Seninle münasebetini kesmiş olan akrabanı ziyaret et. Sana kötülük edene iyilik et. Aleyhine bile olsa doğruyu söyle(mekten çekinme).
Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır.
Ravi: Buhari, Bed'ül-Halk 2, Mezalim 13

Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.
Ravi: Buhari, Rikak 39

Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar."
Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)

Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi.
Ravi: Hz. Enes (R.A), Tirmizi, Zühd 38

Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?" "Evet (Ey Allah'ın resulü, söyleyin!)" dediler. "İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57

Sıdk insanı birr'e (Allah'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir.
Ravi: Müslim, Birr 102

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.
Ravi: Ebu Davud, 2511

Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.
Ravi: Kütüb-i Sitte, 7235

« Son Düzenleme: Eylül 29, 2012, 05:30:52 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 4
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2010, 08:37:10 ös »
Ameller, niyete göre iyi veya kötü olur. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)

Allahü teâlâ sûretlerinize ve amellerinize bakmaz, kalblerinize ve niyetlerinize bakar, yâni iyi niyetle olan amellerinize kıymet verir. (Hadîs-i şerîf-Câmi-us-Sagîr)

Bildiği ile amel eden kimseye Allahü teâlâ bilmediğini öğretir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

Kur’ân, Allah’a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir.
Ravi: Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 6

Allahım ! Recep ve Şaban 'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan 'a ulaştır.
Ravi: Ahmed b. Hanbel , Müsned 1/259

Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbiyle konuşmaktadır. Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin.
Ravi: Hakim, Mustedrek 1/336

Ümmetimin kıyâmet gününde dünyada aldıkları abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayakları nûrlu yani parlak insanlar olarak çağırılırlar. O halde içinizden bu parlaklığı daha ziyâde uzatmağa kimin gücü yeterse yapsın.
Ravi: Buhari

Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir.
Ravi: Tirmizi, Zühd 57

En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir.
Ravi: Ebu Davud, Vitr 14

En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 3

Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır.
Ravi: Müslim, Cum'a 5

Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken veya namazda iken diğerinin kıraatini (okumasını) bastırmasın.
Ravi: Ebu Davud, Salat 135

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz…
Ravi: Müslim, Birr 58

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.
Ravi: Müslim, Birr 146

Resulullah (sav)'a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: "Onlar dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: "Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu'l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek.
Ravi: Ebu Davud, Vesaya 10

Ey Allah'ın Resulü. dendi, hangi kadın daha hayırlıdır?' "Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi.
Ravi: Nesâi, Nikâh 14

Mü'minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da, kadınlarınıza en güzel davrananınızdır.
Ravi: Ebu Davud, Sünnet 15

Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır.
Ravi: Buhari, Büyu 1

Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız
Ravi: Nesâi, Zekat 66

Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksenbin hizmetçisi, yetmişiki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Câbiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.
Ravi: Tirmizi, Cennet 23

Bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.
Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: 'Hz. Allah sana hayırlı mukafat versin' derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.
Ravi: Tirmizi, Birr 86

İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz.
Ravi: Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 7

Hz. Mu'az İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: Eûzu billahi mineşşeytanirracim" buyurdular
Ravi: Tirmizi, Da'avat 53

Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 19

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 41

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.
Ravi: Darimi 1.97

Kıyâmet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin (düşük söz ve) davranış sahiplerine buğzeder .
Ravi: Tirmizi, 2003

Resulullah (sav)'ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani "yerhamukallah" dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: "Şu, Allah Teala'ya hamdetti, öbürü Allah Teala'ya hamdetmedi." cevabını verdi."
Ravi: Buhari, Edeb 127; Müslim, Zühd 53, (2991); Ebu Davud, Edeb 102, (5039); Tirmizi, Edeb 4, (2743)

Ey iman edenler Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'dan sakının.
Ravi: Tirmizi

Ümmetimden veya yahudilerden ve hıristiyanlardan her kim beni işitir de bana iman etmezse cennet'e giremez.
Ravi: Müsned-i Ahmed
İnsanoğlunun herbiri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tevbekar olanlarıdır.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 50; b. Mace, Zühd 30

Cuma namazına üç grup insan katılır: Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi o konuşmasıdır. Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah'a duada bulunmuştur. Hz. Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, müminlerin arasından yararak geçmez kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar (günahlarına) kefarettir. (Bu hal Yüce Hz. Allah'ın şu sözüne binaendir: 'Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir.')
Ravi: Ebu Davud, Salat 235

Şeytan insana damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım.
Ravi: Müslim, Selam 23-25; Ebu Davud, Sıyam 79

Biriniz dua ederken, Allah'u Teala'ya hamd'u sena ederek başlasın, sonra Rasulullah (S.A.V.)'e salat okusun, sonrada dileğini istesin.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 66 - Ebu Davud, Salat 358

« Son Düzenleme: Eylül 15, 2012, 04:04:01 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 5
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2010, 08:43:39 ös »
Ey Arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanlarında, sende yaratılmış olanlarında, senin üzerinde yürüyenlerinde şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede ikamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım. (Peygamber Efendimizin gece okuduğu dua)
Ravi: Ebu Davud, Cihad 80

Allah'ım Aczden, tembellikden, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesindende sana sığınırım.
Ravi: Buhari, Da'avat 38

İnsana ölüm hazır olduğunda, onu Hak'dan alıkoyan ve terkettiği herşey derlenip toplanır, iki gözünün önüne getirilir. İşte o anda o insan şöyle der: "Ya Rabbi beni geri döndür. Umulur ki terkettiğim salih amelleri yapayım"
Ravi: Hz. Cabir (r.a.)

Yemeği bitirdiği zaman Elhamdülillahillezi et'amena ve sekana ve cealena mine'l-müslimin, (Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamd olsun.
Ravi: Ebu Davud

Bir kimse anne ve babası namına hac ederse, bu hac hem kendisi, hem de ana ve babası için kabul edilir ve ayrıca ana ve babasının ruhu semada müjdelenir.
Ravi: Hz. Zeyd ibni Erkam (r.a.)

Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda, onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)

Size bir ziyaretçi geldiğinde ona ikramda bulununuz
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Sizden birisi gerindiğinde veya aksırdığında sesini yükseltmesin. Zira şeytan böyle durumlarda sesin yükselmesinden hoşlanır.
Ravi: Hz. Seddat ibni Evs (r.a.)

Allah Teala hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.
Ravi: Ebu Davud, Tıbb 11

Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez.
Ravi: Müslim, İman 19

Allah Teala hazretleri şöyle buyurdular: "Ey ademoğlu! Kendini ibadetine ver, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakrını da kapamam."
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 31

Cenab-ı Hakk'ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah-u Teala ona cennet yüzü göstermez.
Ravi: Buhari

Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir.
Ravi: Tirmizi, Cenaiz 13

Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu mutaala maksadıyla Allah'ın evlerinden birinde veya başka bir yerde bir araya gelen cemaate, muhakkak ki, Allah gönül huzuru verir. Onları rahmet ve lütfuna boğar. Melekler onların etrafını sarar ve Allah onları -Mele-i 'Âlâda- yanında bulunanların huzurunda överek anar.
Ravi: Tirmizi, İlm 2

Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.
Ravi: Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 16

Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.
Ravi: Kütüb-i Sitte, 6690

Kim bir musibete uğrayıp ta Allah'a sığınarak size iltica ederse, onu koruyun. Kim Allah aşkına sizden birşey isterse, ona verin. Kim sizi davet ederse, davetine katılın. Size bir iyilik yapana siz de karşılık verin. Eğer karşılık olarak verecek birşey bulamazsanız, karşlığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin.
Ravi: Nesai, Zekat 72

Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393)

"Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 106, (3534)

Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez.
Ravi: Tirmizi, Birr 35; Ebu Davud, Edeb 12

Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayı kendine ayırdı. Yer yüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. (Bunu da -cin, insan ve hayvan- mahlukatı arasında taksim etti.) Bu tek cüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.
Ravi: Buhari, Edeb 19

Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.
Ravi: Buhari, Enbiya 2

Bir kul dünyada bir kulu örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.
Ravi: Müslim, Birr 72, (2590)

Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.
Ravi: Tirmizi, Birr 75, (2023)

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı oduğuna hiç aldırmayacak." [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Böylelerinin hiç bir duası kabul edilmez."]
Ravi: Buhari, Büyu 7, 23

Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.
Ravi: Ebu Davud, Et'ime 5

Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)

Allah'ü Teala'yı zikir, kalblerin şifasıdır.
Ravi: Müsnedü'l - Firdevs

Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin.
Ravi: Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916)

Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir." [Rezin şunu ilave etti: "Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir" (Hadid 23)]
Ravi: Tirmizi, Zühd 29, (2341); İbnu Mace, Zühd 1, (4100)

İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar
Ravi: Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)

Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
Ravi: Tirmizî, "Deavât", 73


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 6
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2010, 08:50:07 ös »
Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (İkisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir).
Ravi: Tirmizi, İsti'zan 16, (2707); Ebu Davud, Edeb 150, (5208)

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa, ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")
Ravi: Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim 3, İkrah 7; Müslim, Birr 58

Şüphesiz kul, hayırlı bir iş yaparak Allah katında bir dereceye ulaşamazsa, Allah onun malına veya çocuklarına bir musibet vererek onu imtihan eder. Onu daha önce kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar bu musibete sabrettirir
Ravi: Ebu Davud, Cenaiz 1

Resulullah (sav) (bir gün): "Sakın yollarda oturmayın!" buyurmuştu. "Ya Resulullah" dediler, "oturmadan edemeyiz, oralarda (oturup) konuşuyoruz." "Mutlaka oturacaksınız, bari yola hakkını verin!" buyurdu. Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü, onun hakkı nedir?" diye sordular. "Gözlerinizi kısmak, (gelip geçeni) rahatsız etmemek, selama mukabele etmek, emr bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker yapmaktır!" dedi. (Hz. Ömer'den yapılan bir başka rivayette şu ziyade var: "Yardım isteyen mazluma yardım edersiniz, yolunu kaybedene rehber olursunuz.")
Ravi: Buhari, İsti'zan 2, Mezalim 22; Müslim, Libas 114, (2121); Ebu Davud, Edeb 13, (4815)

Hiçbir kimse, el emeği ve (helal) kazancından daha hayırlı bir yemek yememiştir.
Ravi: Sahih-i Buhari

Allah'ı anmanın dışında fazla konuşmayın. Çünkü Allah'ı hatıra getirmeden çok konuşmak kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insan ise kalbi katı insandır.
Ravi: Tirmizi, Zühd 61

Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasedleşmeyin, birbirinize buğzetmeyin...
Ravi: Buhari, Edeb 57

Emin bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine emredileni gönül hoşnuğuyla eksiksiz ve tam olarak yerine getirirse, sadakayı veren iki kişiden biri olur.
Ravi: Buhari, Zekat 25

Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 45 (4891)

Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır.
Ravi: Buhari, Rikak 12

Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.
Ravi: Tirmizi, Birr 47

Hutbe esanasında birine sus! diyen lağvetmiş olur, cumanın sevabını zayi eder.
Ravi: Müslim

Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır...
Ravi: Buhari Cihad 10

İpek ve İbrişim (floş,lepiska) elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette ise sizin içindir.
Ravi: Buhari, Et'ime 28

Aşura gününde oruç tutunuz. O öyle bir gündür ki, o günde peygamberler (aleyhimüsselam) oruç tutarlardı.
Ravi: Camiu's Sağir

Bir ihtiyacı için çok dua eden kimseye, o ihtiyaci verilsin veya verilmesin, Allah'ü Teala bereket verir.
Ravi: Beyhaki, Şuabü'l - İman

Biriniz esnediği zaman, elini ağzına kapasın; ağzını açıp tuhaf sesler çıkarmasın. Zira şeytan bundan dolayı güler.
Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

Kim Aşura gününde çoluk çocuğunun nafakasını arttırırsa Allah'ü Teala senenin tamamında ona rızık genişliği verir.
Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

Dünyada her yükselen şeyi sonunda muhakkak Allah'ü Teala aşağılatmayı murad buyurur.
Ravi: Müslim

Kim kendisi için Allah'ü Teala'nın nezdinde olan mükafatını bilmek isterse Allah'ü Teala için yaptığı amellere baksın.
Ravi: Ebu Nuaym, Hilyetü'l - Evliya

Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.
Ravi: Tirmizi

Büyük cürümlerin en büyüğü, dünya sevgisidir.
Ravi: Deylemi

Allah'u Teala'nın fazlından isteyin. Zira Hz. Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 126

Kavmiyetçilik yapan, kavmiyetçilik dâvâsını körükleyen ve kavmiyetçilik uğrunda ölen bizden değildir.
Ravi: Ebu Davud

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme).
Ravi: Müslim, Birr 144

Cuma (namazı kılma)'ya gitmek, ümmetimin fakirlerinin haccıdır.
Ravi: Deylemi

Kim bir ihsana mazhar olursa, bulunduğu takdirde karşılığını hemen versin; bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen ) nankörlük etmiş olur.
Ravi: Tirmizi, Birr 86

Pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütünü memelerinde (günlerce bekleterek) biriktirmeyin. Birbirinize karşı (müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, yüksek fiyat vererek) malın değerini artırmayın.
Ravi: Tirmizi, Büyü 41

Pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah'da ondan yüz çevirmiştir.
Ravi: Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/33

Kim Kur'an hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.
Ravi: Tirmizi, Tefsir 1

Bir grup, Kitabullah'ı okuyup O'ndan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Meleklerde kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.
Ravi: Ebu Davud, Salat 349

Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah, kıyamet günü onlara hitab etmeyecek, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmıyacaktır. Elem verici azab onlar içindir.
Ravi: Buhari, Büyü 27, Tefsir 3


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 7
« Yanıtla #6 : Kasım 10, 2010, 09:04:53 ös »
Sizden biri rüku edince üç kere 'Sübhane Rabbiyel azim (Büyük Rabbim her çeşit kusurdan münezzehdir)' desin. Bu, en az miktardır. Secde yapınca da üç kere ' Sübhane Rabbiyel a'la (Ulu Rabbim her çeşit kusurdan münezzehdir)' desin. Bu en az miktardır.
Ravi: Ebu Davud, Salat 154

Bir umre diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur'un karşılığı cennetten başka birşey olamaz.
Ravi: Tirmizi

Kim, Kur'an-ı Kerim'i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm.
Ravi: Tirmizi, Sevabul Kur'an 25

Her kim ilim öğrenirse, geçmiş günahlarına kefaret olur.
Ravi: Tirmizi, İlim 2

İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda riba (faiz) yemeyen kalmayacak. Öyle ki, doğrudan yemeyene buharı (tozu) ulaşacaktır.
Ravi: Ebu Davud, Büyü 3

Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.
Ravi: Tirmizi, Adahi 1

Kim gönül hoşluğuyla ve sevap umarak kurbanını keserse, (bu kurban) o kimse için ateşten (koruyan) bir perde olur.
Ravi: Feyzü'l - Kadir

Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nev'inden her ne ulaşırsa ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan diken olmuş farketmez.
Ravi: Müslim, Birr

Namazlarınızın bir kısmını -nafile namazları- evlerinizde kılınız. Evlerinizi Allah'ın zikrinden mahrum etmek suretiyle kabirlere çevirmeyiniz.
Ravi: Buhari, Salat 280

Size Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Zira, sizden hayatta kalanlar benden sonra birçok ihtilaf görecektir. O halde size sünnetimi ve hidayet üzere olan Raşid Halifelerin sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşıda son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira bunları zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attır, her bid'at de sapıklıktır.
Ravi: Tirmizi, İlim 16, Ebu Davud, Sünne 6

Sakın ha! Şeytanın rüyanda seninle eğlenmesini kimseye anlatma.
Ravi: Müslim, Rü'ya 12

Ensar (ra)'dan bazı kimseler, Resulullah (sav)'dan bir şeyler talep ettiler. Aleyhissalatu vesselam da istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler, o yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler, o isteklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti; şöyle buyurdular: "Yanımda bir mal olsa, bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır (istemezse), Allah onu iffetli kılar.Kim istiğna gösterirse Allah da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır." [Rezin rahimehullah şu ziyadede bulunmuştur: "İslam'a girip, yeterli miktarla rızıklandırılan ve verdiği bu miktara Allah'ın kanaat etmeyi nasip ettiği kimse kurtuluşa ermiştir."]
Ravi: Buhari, Zekat 50, Rikak 20; Müslim, Zekat 124

Hz. Allah'ın kabul ettiği üç müstecab dua vardır, bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
Ravi: Tirmizi, Birr 7

Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.
Ravi: Müslim, Salat 215

Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün.
Ravi: Ebu Davud, Salat 358

Hz. Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Hz. Allah, bu inançla olmayan ve gafletle başka işlerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez.
Ravi: Tirmizi, Da'avat 66

Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah'a yükselmez. Beni hayvanına binen yolcunun maşrabası yerine tutmayın. Bana, duanızın başında, ortasında ve salat okuyun.
Ravi: Tirmizi, Salat 532

Allah'ım bana mağrifet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver. (İki secde arasında okunacak dua)
Ravi: Ebu Davud, Salat 145

Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver. (Peygamber Efendimiz gök gürlediği ve şimşek çakınca bu duayı okumuştur..)
Ravi: Tirmizi, Da'avat 51

Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Hz. Allah'ın duaları kabul ettiği saatte rastgelir de, istediğiniz kabul ediliverir.
Ravi: Ebu Davud, Salat 362

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.
Ravi: Müslim, Cihad 12

Allah için, Resülü için Kitabı için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin aynasıdır, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan çekip alsın, yok etsin.
Ravi: Tirmizi, Birr 17,18

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: 'Bir misli de sana olsun' demesin.
Ravi: Müslim, Zikr 86,88

Rüzgara küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce ' Allah'ım senden bunun hayrını taleb ediyorum' deyin.
Ravi: Buhari, Bed'ül-Halk 5, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb 68

Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır.
Ravi: Münavi

Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayadır.
Ravi: Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane

İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!
Ravi: Tirmizi, 2631

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.
Ravi: Tirmizi, 2601

Bir kimse ana ve babasının namına haccettiği zaman Cenab'ı Hakk bu haccı hem kendisinden hem de onlardan kabul eder ve ana ve babasının semadaki ruhları bununla sevinir.
Ravi: Sunen-i Darekutni

Kıyâmet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin (düşük söz ve) davranış sahiplerine buğzeder.
Ravi: Tirmizi, 2003

Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (sav)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır.
Ravi: Buhari, Edeb 70

« Son Düzenleme: Eylül 30, 2012, 06:12:27 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 8
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2010, 09:09:41 ös »
Kişi vardır, uzun müddet Cennet ehlinin amelini işler, sonra da Cehennem ehlinin ameliyle hitam bulur. Kişi vardır, uzun müddet Cehennem ehlinin amelini işler de sonunda Cennet ehlinin ameliyle hitam bulur.
Ravi: Müslim, 2318

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir.
Ravi: Müslim, 2605

Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida eder: "(Dünyada da ahirette de) iyi olasın. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!" der.
Ravi: Tirmizi, 2009

İslam beş esas üzerinedir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Ravi: Müslim, İman 22

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır.
Ravi: Tirmizi, 2326

Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, âdil imamdır, Allah'a en menfuru, O'ndan mekân olarak en uzak olanı da zâlim sultandır.
Ravi: Tirmizi, 1329

Kim kardeşinin ırzını müdafaa ederse, Kıyamet günü Allah, onun yüzünden ateşi geri çevirir.
Ravi: Tirmizi, 1932

Sadaka vermekte gönülden davranan mü'minlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı azab vardır
Ravi: Buhari, Zekat 10 - Müslim, Zekat 72

Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan).
Ravi: Müslim, 1631

Ümmetimin ücreti ve günahı bana arzedildi. Öyle ki mescidden çıkarılıp atılan bir çöpün sevabını bile gördüm. Kişiye, Kur'an'dan kendine gelen ayeti unutmasından daha büyük bir günah da görmedim.
Ravi: Müslim, 2318

Kim (bir belaya) maruz olana taziyede bulunursa, ona ötekinin sevabının bir misli verilir.
Ravi: Tirmizi, 1073

Kadın dört hasleti için nikahlanır: Malı için, haseb ve nesebi için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul.
Ravi: Buhari, Nikah 15

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar.
Ravi: Tirmizi, 2134

Kim (cuma günü) yıkanır, erkenden (mescide) gider, yürür ve binmezse, imama yakın durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir adım için bir yıllık oruç ve namaz sevabı yazılır...
Ravi: Tirmizi 946

Büyük günahlar dışında, beş vakit namaz ve iki Cuma Namazı, aralarında işlenen günahlara kefaret olurlar
Ravi: Müslim, Tahare 14

Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır.
Ravi: Buhari, İman 31

Sizi yüksek derecelere yükseltecek ve günahları örtecek bir şeyi göstereyim mi? Sıkıntı ve meşakkat zamanında abdest almak, camilere sık devam etmek ve bir namaz vaktinden sonra diğerini arzu ile beklemek
Ravi: Fethü'r-Rabbani, 2.210:35

Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!
Ravi: Müslim, İman 93-94

Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur.
Ravi: Müslim, 1002

Size geceleyin kalkmayi tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yasayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakinlik (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastaligi kovucudur.
Ravi: Tirmizi, 3543

Beni mü'min olan sevecek, münafik olan da bana bugzedecektir..
Ravi: Müslim, İman 131

Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helak olursun.
Ravi: Keşfü'l-Hafa, 1437

Sevdiğini Allah için seven, sevmediğini Allah için sevmeyen; verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur.
Ravi: Tirmizi, Kıyame 60

Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir.
Ravi: Tirmizi, Birr 40

Allah'ın, senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için kırmızı develeri sadaka vermekten - o günün insanları yanında en kıymetli şey kırmızı develerdi - daha hayırlıdır.
Ravi: Buhari, Cihat 103

Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?: Allahu, Allahu Rabbi, la üşriku bihi şey'en. (Rabbim Allah'tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!)
Ravi: Ebu Davud, 1525

Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.
Ravi: Tirmizi, 797

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.
Ravi: Ebu Davud, 2454

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.
Ravi: Müslim, 656

Allah için çok çok secde etmeye bakın. Çünkü Allah için yaptığınız her bir secdeye karşılık, Allah, sizi bir derece yükseltir ve hatalarınızdan birini bağışlar.
Ravi: Müslim, Salat 225

Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti giren namazı, hazır olan cenazeyi, dengini bulan kızı veya dul kadını evlendirmeyi
Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kul, zarara düşme korkusuyla zararsız şeyleri dahi terk etmedikçe müttakilerden olamaz
Ravi: İbni Mace, Zühd 24


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 9
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2010, 09:18:02 ös »
Sizin en iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğünden emin olunandır. En kötünüz de iyilik ümit edilmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır.
Ravi: Tirmizi, Fiten 76

Allah zalime mühlet verir. Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder.
Ravi: Müslim, Birr 61

Bir kişi hanımına su (bile) ikram etse sevab kazanır.” (Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr)

Eğer dünyanın Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi
Ravi: Tirmizi, Zühd 13

Her ümmetin bir fitnesi - bir imtihan sebebi - vardır. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malıdır.
Ravi: Tirmizi, Zühd 26

Ancak geçimine yetecek kadar rızkı olan ve Allah'ın kendisine kanaat nasip ettiği Müslüman kurtuluşa ermiştir.
Ravi: Tirmizi, Zühd 35

Kur'an-ı Kerimi okuma ve anlamasını bilen mü'min, mana alemindeki bazı meleklerle beraberdir. Okuma, öğrenme ve ezberlemede zorlukla karşılaşan kimseye de iki kat sevap vardır.
Ravi: Buhari, Tevhid 52

Yalan söylemekten de kaçının. Çünkü yalan kişiyi günaha; günah da Cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında "Kezzab" - çok yalancı - olarak yazılır.
Ravi: Buhari, Edep 69

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız.
Ravi: Müslim, Salat 215

Mü'min, aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz. - iki defa aldatılmaz -
Ravi: Ebu Davud, Edep 29

Şüphesiz, sadaka, Allah'ın gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur.
Ravi: Tirmizi, Zekat 28

Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, düşürmeyenlere yönel. Çünkü doğruluk rahatlatır; yalan sıkıntıya atar.
Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

İnsanların Allah'a en yakın olanı, önce selamı verenidir.
Ravi: Ebu Davud, Edeb 133

Yarım bir hurmayı sadaka vermek suretiyle dahi olsa, cehennem ateşinden korununuz. Bunu da bulamasanız güzel bir söz söyleyin.
Ravi: Müslim, Zekat 68

Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakmakla sorumlu olduklarından başla.
Ravi: Nesei, Zekat 60

Zekat İslam'ın köprüsüdür.
Ravi: Keşfü'l Hafa, 1: 1416

Allah Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Çok sual!..
Ravi: Buhari, Edeb 6

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur...
Ravi: Tirmizi, Savm 53

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.
Ravi: Tirmizi, 1953

Kim bir muhtaç Müslüman'ı giydirirse, elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir.
Ravi: Tirmizi, Kıyame 41

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
Ravi: Müslim, Sıyam 2

Kişi ile şirk ve küfür arasında, ancak namazın terki vardır.
Ravi: Müslim, İman 134

Namazın anahtarı temizliktir
Ravi: İbni Mace, Tahare 3

Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namazlar bu -yatsı ve sabah- namazlardır. Eğer bu iki namazdaki sevabı bilmiş olsaydınız, dizlerinizin üzerinde emekleyerek de olsa bu namazlara devam ederdiniz.
Ravi: Ebu Davud, Salat 40

Allah'a secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah onun her secdesine karşılık bir sevap yazmasın, onun bir günahını silmesin ve onu secde ile bir derece yükseltmesin. Öyle ise çok secde ediniz.
Ravi: İbni Mace, İkame 201

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin.
Ravi: Müslim, Zühd 74

Hiçbir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
Ravi: Tirmizi, Birr 23

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütaalası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır.
Ravi: Kenzü'l-Ummal 4.35

Kişi evine girince şu duayı okusun: "Allah'ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik".
Ravi: Ebu Davud, 5096

En mükemmel iyilik, çocuğun, babasının dostlarına iyi davranmasıdır.
Ravi: Müslim, Birr 11

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.
Ravi: Tirmizi, 1923

Kim, insanların gücenmesi pahasına da olsa Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle iş yaparsa, Allah onu insanların kötülüğünden korur.
Ravi: Tirmizi, Zühd 65

« Son Düzenleme: Eylül 05, 2012, 09:43:28 ös Gönderen: yusufi kenan »

yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 10
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2010, 09:22:30 ös »
Karanlıklarda mescitlere devam edenleri, Kıyamet Günü'nde tam bir aydınlık ile müjdele.
Ravi: Ebu Davud, Salat 50

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de hürmet ediniz.
Ravi: Tergib, 1.114

Kulun amellerini kaydeden iki melek, gece ve gündüz kaydettiklerini Allah'a arz ederler ve Allah da sahifenin başında ve sonunda hayır; yani namaz bulunduğunu görünce : "Şahit olun ki, Ben sahifede baştan sona yer alan bütün günahları affettim." buyurur.
Ravi: Tirmizi, Cenaiz 9

Bana salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki, salavat getirdiği müddetçe, melekler de ona dua ve istiğfar etmesin. Artık kul ister az salavat getirsin, ister çok
Ravi: İbni Mace, İkameti's Salat 25

Haksız yere müslümanların ırzına (şeref ve namusuna) hakaret etmek haramın en büyüğüdür.
Ravi: Ebu Davud

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.
Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kıyamet Günü insanlar arasında en çok pişman olacaklardan biri, dünyada iken ilim öğrenme imkanına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsedir. Diğeri de ilim öğrenmiş, fakat kendisi dışında herkes bu ilimden faydalanmıştır.
Ravi: Kenzü'l-Ummal, 4.29

Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur.
Ravi: Tirmizi, 2405

Dünya nimetlerinden kadınlar, güzel koku ve gözümünün nuru namaz bana sevdirildi.
Ravi: Nesei, İşareti'n-nisa 1

Hikmet -faydalı olan herşey- mü'minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa onu almaya mü'min, herkesten daha layıktır.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

İlimle meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır.
Ravi: Keşful Hafa, 2.286

Şeytan için bir din alimini kandırmak, bin abidi -ilim sahibi olmadan devamlı ibadetle meşgul olan kimse- kandırmaktan daha zordur.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder
Ravi: Tirmizi, 664

Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.
Ravi: Tirmizi, 1530

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.
Ravi: Darimi, 1.97

İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah, Cennet yolunu kolaylaştırır.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

Kur'an okuyan mü'min turunçgiller gibidir. Tadı da kokusu da güzeldir. Kur'an okumayan mü'min de hurmaya benzer. Tadı güzeldir, fakat kokusu yoktur.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 16

Bir alimin ibadetle meşgul olana üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.
Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

Dünya bir metâ’dır/geçimdir. Dünya metâının en hayırlısı sâliha bir kadındır.
Ravi: Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15

Kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Fakat kim geçim darlığını Allah'a arz ederse, Allah onun sıkıntısını giderir, bolluğa çıkarır.
Ravi: Tirmizi, Zühd 18

Evlenene "Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin" deyin.
Ravi: Nesai, Nikah 73

Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir.
Ravi: Tirmizi, 3374

Hiçbir farz namazını kasten terk etme. Kim namazı kasten terkederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır.
Ravi: İbni Mace, Fiten 23

Ademoğlunun, emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya Allah Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.
Ravi: Tirmizi, 2414

İman, yetmiş şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bu şubelerden en üstünü "La ilahe illallah" sözüdür, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.
Ravi: Buhari, İman 3

Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin; işler ehil olmayanlara teslim edilince emanet kaybedilir.
Ravi: Buhari, İlim 2

Kur'an'ın yasaklamış olduğu şeyleri helal sayan kimse, Kur'an'a iman etmiş olmaz.
Ravi: Tirmizi, Fezail-i Kur'an 20

Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun, ya ma'rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır.
Ravi: Tirmizi, 2170

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu kötülerse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.
Ravi: Ebu Davud, 4345

Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir
Ravi: Buhari, Ezan 31

Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül (ganimetten çalma), Borç.
Ravi: Tirmizi, 1572

Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever
Ravi: Tirmizi, 1319


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 11
« Yanıtla #10 : Kasım 10, 2010, 09:34:18 ös »
Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır.
Ravi: Buhari, 51

Kardeşine güleryüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermen sadakadır.
Ravi: Tirmizi, Birr 36

Allahü Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.
Ravi: Tirmizi, 3604

Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse isimlerinizi güzel yapın.
Ravi: Ebu Davud, 4948

Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar. Cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.
Ravi: Nesei, İmame 48

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.
Ravi: Müslim, 948

Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamukallah demek.
Ravi: Tirmizi, 2738

Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin.
Ravi: Ebu Davud, 3530

Kim bir kavme benzerse, onlardandır.
Ravi: Ebu Davud, Libas 4

Allah katında en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır.
Ravi: Müslim, S. Münafıkta 78

Aç'ı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirleri hürriyetine kavuşturun.
Ravi: Ebu Davud, 3105

Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.
Ravi: Ebu Davud, 3534

Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz.
Ravi: Ebu Davud, 4844

Allah Teala hazretleri, bana: "Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin" diye vahyetti.
Ravi: Ebu Davud, 4895

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.
Ravi: Müslim, 2748

İnsanlar arasında Allah'ın en çok sevmediği kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır.
Ravi: Buhari, Ahkam 34

Kim layıkıyla namaza devam ederse, onun için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş olur.
Ravi: Fethü'r Rabbani, 2.232:81

Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir.
Ravi: Müslim, 778

Kim Allah için hac yapar da, (helali de olsa eşiyle) cinsî münasebette bulunmazsa, kötü söz söylemez ve günah işlemezse -kul hakları hariç- (memleketine) annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner.
Ravi: Buhari, Hacc, 4

Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete dair bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır.
Ravi: Müslim, 757

Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez.
Ravi: Müslim, 224

Namazı ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl.
Ravi: Ebu Davud, 951

Sizlerden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.
Ravi: Buhari

Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.
Ravi: Ebu Davud, 3091

Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.
Ravi: Müslim, 671

Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır.
Ravi: Müslim, 2960

Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.
Ravi: Tirmizi, 2337

Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer; devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de çam ağacıdır; kesilip kaldırılıncaya kadar hiç umursamaz.
Ravi: Tirmizi, 2870

Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi sizden kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.
Ravi: Tirmizi, 1084

Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur.
Ravi: Ebu Davud, 3657

Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.
Ravi: Tirmizi, 2131


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 12
« Yanıtla #11 : Kasım 10, 2010, 09:38:03 ös »
İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.
Ravi: Ebu Davud, 4776

Arefe gününün orucu iki senenin (günahlarının) keffaretidir; Geçmiş ve gelecek sene.
Ravi: Camiu's - Sağir

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile gelip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" der.
Ravi: Tirmizi, 2409

İnsan -Müslüman- öldüğü zaman üç şeyin dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Bunlar, şunlardır: İnsanlığa faydası devam edip giden eser, insanların faydalandığı ilim, kendisine hayır dua eden iyi bir evlat.
Ravi: Tirmizi, Ahkam 36

Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir.
Ravi: Ebu Davud, 4270

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.
Ravi: Müslim, İman 69-70

Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.
Ravi: Tirmizi, 1942

Kim haksız olduğu bir münakaşayı terkederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münakaşayı terkedene de cennetin ortasında bir ev kurulur.
Ravi: Tirmizi, 1994

Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden menediyorum. Ben sadece bir memurum (Allah'ın emrine göre veriyorum).
Ravi: Ebu Davud, 2949

Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü'mine (Allah'ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir.
Ravi: Müslim, 2642

Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister...
Ravi: Buhari, Cihad 21

İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak.
Ravi: Tirmizi

Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur.
Ravi: Tirmizi, 1382

Benden bir şey işitip onu işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar.
Ravi: Tirmizi, 2658

Üç şey vardır geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekar.
Ravi: Cami'u's Sağir

Sizi yöneten büyüklerinize sövmeyin! Onların iyi olmaları için dua edin. Çünkü onların iyi olmaları, sizin iyi olmanız demektir.
Ravi: Ebû Ümâme, Taberânî.

Yeryüzünde, masiyet ve sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydı ile, Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki, Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin.
Ravi: Tirmizi

"Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.
Ravi: Müslim, 2950

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar!
Ravi: Tirmizi, 2134

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.
Ravi: Tirmizi, Birr 20

Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!".
Ravi: Tirmizi, 2597

Allah'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah'ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.
Ravi: Tirmizi, 2413

Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.
Ravi: Ebu Davud, 909

Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir.
Ravi: Buhari

Muhammed (SAV) ailesi dokuz ev oldukları halde, yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olurdu.
Ravi: Tirmizi

Ben sizi, kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır.
Ravi: Müslim

Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır.
Ravi: Ebu Davud

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.
Ravi: Riyazü’s-Salihin, C.2,S.510,2.

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir
Ravi: Tirmizi, Büyu 4

Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur.
Ravi: Taberani

Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.
Ravi: Müslim

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (Cennete sevkte) bir rehber olmasın
Ravi: Tirmizi


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 13
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2010, 09:42:01 ös »
Kim ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa, Allah onu telef eder
Ravi: Buhari

Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda baştan sona bismillah desin
Ravi: Ebu Davud

Herhangi bir kul, kardeşinin kabrini ziyaret edip yanında oturursa, kalkıncaya kadar, o ölü onunla arkadaşlık eder ve ona karşılık verir.
Ravi: Buhari

Her peygamberin, Allah Teala'dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim
Ravi: Buhari

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak.
Ravi: Buhari

Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları, Vech-i İlahiye sabah ve akşam nazar ederler.
Ravi: Tirmizi

Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunde ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz.
Ravi: Tirmizi

Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde Allah yolunda yapışan tozla, Cehennemin dumanı biraraya gelmez.
Ravi: Tirmizi

Rabbiniz Hayy'dir, Kerim'dir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O ellerini boş çevirmekten istihya eder.
Ravi: Tirmizi

Emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır.
Ravi: Ebu Davud

Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır, ilk gelenleri sırayla yazarlar. İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler
Ravi: Müslim

Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah (c.c) kıyamet günü, ondan ne farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!
Ravi: Ebu Davud

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin.
Ravi: Tirmizi

Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Mülk suresidir.
Ravi: Tirmizi, 2893

Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.
Ravi: Tirmizi

Allah-u Teala Hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"
Ravi: Tirmizi

Borçtan sakınınız. Çünkü o, gece keder ve sıkıntı, gündüz ise zillettir.
Ravi: Beyhaki, Şu'abü'l - İman

Namazında sağına soluna bakınan hiçbir kul yoktur ki, Rabb'i ona şöyle demiş olmasın: Ey Ademoğlu nereye bakınıyorsun ? Ben kendisine baktığın şeyden daha hayırlıyım.
Ravi: Beyhaki, Şuabu'l - İman

Kattat (söz taşıyan) cennete giremeyecektir.
Ravi: Buhari

Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah (c.c.) onu kabir fitnesinden korumamış olsun.
Ravi: Tirmizi

Kıyamet kopmaz, ta ki ümmetim kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın takip etmedikçe.
Ravi: Buhari

Her ümmet için bir fitne (imtihan) vardır, benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de maldır.
Ravi: Tirmizi

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.
Ravi: Tirmizi

Kim Allah ve Resulü'ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır.
Ravi: Müslim

Dünya mümine hapishane, kafire cennettir.
Ravi: Müslim

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur). "Öyleyse, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"
Ravi: Ebu Davud

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
Ravi: Tirmizi, Tıbb 1

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.
Ravi: Tirmizi

Her yedi günde bir gusül edip, başını ve bedenini yıkamak her müslümanın üzerine Allah Te'ala'nın bir hakkıdır
Ravi: Müslim

Ameller Allahü Teala Hazretlerine pazartesi ve perşembe günü arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim.
Ravi: Buhari

Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir.
Ravi: Ebu Davud

Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz.
Ravi: Buhari


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 14
« Yanıtla #13 : Kasım 10, 2010, 10:11:56 ös »
İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur, evladlar nisbet edilir. O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder.
Ravi: Buhari, Cenaiz 43 - Müslim, Cenaiz 14

Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir.
Ravi: Hâkim, el- Müstedrek

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın elçisi Dâvût (a.s) da, kendi elinin emeğini yerdi.
Ravi: Buhari, Büyu 15

Müminler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.
Ravi: Tirmizi

Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim.
Ravi: Ebu Davud

Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.
Ravi: Buhari

Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.
Ravi: Buhari

Bir kısım insan vardır, Allah (c.c)'ün mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara ateştir, başka bir şey değil.
Ravi: Buhari

Devlet makamı, millet tarafından ehli olmayan kimseye saltanat tahtı yapılıp oturtuldu mu, o millet felaketi gözlemelidir.
Ravi: Buhari

Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin kısalığı onun fıkhının (ilminin) alametidir. Öyle ise, hutbeyi kısa, namazı uzun tutun.
Ravi: Müslim

Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek "La ilahe illallah" diyen kimsedir.
Ravi: Buhari

Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamdedin.
Ravi: Tirmizi

Muhakkak ucb, yani bir insanın kendini beğenip başkasını beğenmemesi yetmiş senelik ibadeti giderir ve mahveder.
Ravi: Cami'u's Sağir

Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi
Ravi: Tirmizi

Şu ümmetim, rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl.
Ravi: Ebu Davud

Hikmetli söz, mü'minin yitiğidir. Nerede bulursa onu hemen almaya ehaktır.
Ravi: Tirmizi

Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir atlının üç gün (veya yıl) yürüme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapıdan girerken sıkışırlar da omuzları ezilecek hale gelir.
Ravi: Tirmizi

Kim önemsemeyerek üç cumayı terkedecek olursa, Allah (c.c) onun kalbini mühürler.
Ravi: Ebu Davud

Cuma günü, imam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: "Sus!" desen boş laf etmiş olursun.
Ravi: Buhari

Kıyamet gününde ümmetimin (iki alameti olacak : Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır.
Ravi: Tirmizi

Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıpta ederler."
Ravi: Tirmizi

Kim (malını arttırmak için) insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azla yetinsin isterse çoğaltmayı istesin, (artık kendisi bilir).
Ravi: Müslim

Ey Ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kifaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin.
Ravi: Müslim

Bir kimse ismimi işitir de salat-u selam getirmezse bana cefa etmiş olur.
Ravi: Menavi

Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok dönerdiniz.
Ravi: Tirmizi

Allahım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım
Ravi: Ebu Davud

Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.
Ravi: Buhari

Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.
Ravi: Buhari

Kim bir günde yüz kere "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.
Ravi: Buhari

Kişi sevdiğiyle beraberdir.
Ravi: Tirmizi

Ümmetimin en edepsizi Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde fena lisana (kötü söze) cüret eden şerir kimsedir.
Ravi: Menavi

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir.
Ravi: Müslim, 2605


yusufi kenan

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 4512
 • Karma: +0/-0
  • islami sayfa
KISA HADiSi SERiFLER 15
« Yanıtla #14 : Kasım 10, 2010, 10:16:00 ös »
Kıyamet günü geldi mi, ben peygamberlerin imamı, hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. Bunda övünme yok...
Ravi: Tirmizi, 3617

Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü'minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler
Ravi: Buhari, Edeb 27

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.
Ravi: Tirmizi

Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz, dişetlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız. Sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz.
Ravi: Tirmizi

Ben bir yere dayanarak yemek yemem.
Ravi: Buhari, Et'ime 13

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.
Ravi: Tirmizi, Birr 86

Bir şahıs diğerini Allah (c.c.) için kardeş edindiğinde, ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu da sorsun. Böyle yapmak muhabbeti daha fazla devam ettirir.
Ravi: Tirmizi

Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir.
Ravi: Müslim

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır sayılmaz.
Ravi: Ebu Davud, Salat 361

Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm".
Ravi: Müslim, Birr 136

Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.
Ravi: Ebu Davud, Sünnet 3

Kapların ağzını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner.
Ravi: Müslim

Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.
Ravi: Müslim, Tevbe 36

Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye birşey istemek için asla gitmezdi.
Ravi: Nesai, Zekat 83

Mü'minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir.
Ravi: Nesai, Cenaiz 117

Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.
Ravi: Buhari, Rikak 44

İş ehli olmayana, layık olmayana tevdi edildiği, verildiği zaman kıyameti bekle.
Ravi: Buhari

Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek.
Ravi: Buhari, Cihad 94

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir
Ravi: Tirmizi, Birr 60

İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş zira'lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır.
Ravi: Müslim, Cennet 61

Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergah-ı icabetten reddolunmaz.
Ravi: Camiu's Sağir

Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı.
Ravi: Nesai, İşretu'n-Nisa 1

Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez.
Ravi: Buhari

Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir.
Ravi: Tirmizi, Edeb 35

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
Ravi: Müslim, İman, 93

Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?" buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: "Peki biz ne yapalım -veya ne diyelim- ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Onlara: "Hasbünallah ve ni'mel-vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!), Allah'a tevekkül ettik, -belki de "tevekkülümüz Allah'adır!" demişti- deyiniz!" diye emir buyurdular.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 9

Üç şey reddedilmez: Minder, yağ ve koku.
Ravi: Tirmizi

Komşusu zararlarından emin olmayan kimse Cennete giremez
Ravi: Buhari, Edeb 29

Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki, iki melek inerek birisi, Allah'ım, malını infak edenin malını artır; diğeri de, Allah'ım, malını vermeyenin malını yok et!' demesinler
Ravi: Buhari, Zekat 27

Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)
Ravi: Tirmizi, Da'avat 39

Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldınp atman sadakadır.
Ravi: Buhari, Sulh 33

İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu ile ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur.
Ravi: Buhari, Mevakit 4